Gemiddeld aantal filmvoorstellingen voor volwassenen per seizoen

Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: 1990 - 2020

 
Het aantal geplande voorstellingen per seizoen groeit in grote lijnen over de eerste dertig jaar van Filmliga / Filmhuis Hengelo.
Het is een schoksgewijze groei.
 

Klik op de grafiek voor een uitvergroting.

 

Toelichting

In de eerste dertig seizoenen kunnen wij in de grafiek kunnen grofweg vier periodes onderscheiden:

 1. De eerste elf seizoenen (1990-1991 - 2000-2001) is er een lichte groei bij de Filmliga. We beginnen met één film per twee weken en geleidelijk in steeds meer weken per seizoen.
  Er is een kleine terugval in aantal voorstellingen in de periode 1997-1998 - 2000-2001 als gevolg van huisvesting elders vanwege een verbouwing van de schouwburg.
  In de eerste elf seizoenen van de Filmliga zijn er gemiddeld circa 26 voorstellingen per seizoen.
 2.  

 3. Een tweede periode van zeven seizoenen (2001-2002 - 2007-2008) bij de Filmliga ligt het aantal geplande  voorstellingen meteen op een flink hoger niveau. De nieuwe huisvesting in de schouwburg maakt dat er steeds meer draaidagen beschikbaar komen. We beginnen met twee dagen per week en geleidelijk komen er steeds meer woensdagen bij als derde draaidag. Het gemiddeld aantal geplande voorstellingen in deze periode ten opzichte van de vorige periode verdriedubbelt naar gemiddeld circa 87 per seizoen.
  Binnen deze periode stijgt het aantal geplande voorstellingen met gemiddeld ca 4,4 per seizoen (f(x)=5,1x+66,9)).
 4.  

 5. Een derde periode van opnieuw zeven seizoenen (2008-2009 - 2014-2015) ligt het aantal geplande voorstellingen meteen weer op een flink hoger niveau. De Filmliga voegt een vierde draaidag toe aan het programma: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Per november 2012 volgt nog een extra matineevoorstelling toe op de derde vrijdag van de maand. Het gemiddeld aantal geplande voorstellingen in deze periode ten opzichte van de vorige periode verdubbelt bijna naar gemiddeld circa 147 per seizoen.
  Binnen deze periode stijgt het aantal geplande voorstellingen met gemiddeld ca 2,5 per seizoen (f(x)=2,86x+136)).
 6.  

 7. Een volgende vierde periode van zeven seizoenen (2015-2017 - 2021-2022) maakt reuzensprongen. In 2015 komt er een beperkt aantal middagvoorstellingen op zondagen bij en vervolgens in 2018 wordt de zondag een reguliere draaidag. Binnen deze periode stijgt het aantal voorstellingen met gemiddeld ca 12,4 voorstellingen per seizoen (f(x)=14,9x+154,2). Daarmee passeren wij het aantal van 200 geplande voorstellingen per seizoen ruimschoots. Het gemiddeld aantal geplande voorstellingen stijgt van 177 naar gemiddeld circa 206 seizoen.

Hierbij laten wij het 31ste (2020-2021) en het 32ste seizoen (2021-2022) volledig buiten beschouwing: de maatregelen en lockdowns naar aanleiding van de covid 19 epidemie van deze seizoenen geven een verknipt beeld.

 
Noot bij de getallen:

 • Het overzicht is per filmseizoen, dat voor de Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo altijd loopt van september t/m mei van het volgende jaar. Het is dus geen overzicht per kalenderjaar.
 • Het aantal voorstellingen in deze website is iets hoger dan in de administratie van het Filmhuis. Onze administratie telt alleen via de kassa van de Schouwburg. Maar hier op de website willen we graag laten zien wat het Filmhuis aan Hengelo bijdraagt. Daarom tellen hier ook de films mee die niet via de kassa van de schouwburg worden geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse gratis buitenfilm of de films in het programma Music&Movies.
 • Niet meegeteld zijn de films voor de jeugd, die zijn apart geregistreerd.