Archief

 

 

ARCHIEF

Seizoen 1990 - t/m nu

 

 

Archief

 

Hieronder een overzicht van alle oude programma's van
Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo
sinds het eerste begin in 1990.

Kijk op voorstellingen voor het actuele overzicht van films.

 

Folderarchief 1990 - 2020

Chronologisch per seizoen

 

Met dank aan Rita Algra die zorgvuldig 30 jaar folders had opgespaard en deze ter beschikking stelde om dit archief op de website te kunnen maken.
Om een meer volledig beeld te geven zijn de gegevens uit de gepubliceerde folders soms aangevuld met extra informatie, van bijvoorbeeld films die aan het programma zijn toegevoegd nadat de programmafolders al waren gepubliceerd.
Met ingang van januari 2020 is besloten om niet langer nog papieren programmafolders naar de leden te zenden.

Evaluatie

Kwantitatief

 

De Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo is in de 30 jaar van 1990 tot 2020 bijna jaarlijks gegroeid voor wat betreft zowel het aantal vertoonde filmtitels en het aantal vertoningen. Het aantal filmtitels groeide van 16 naar 81 per jaar, ofwel met gemiddeld 2 titels per jaar. Het jaarlijks aantal vertoningen groeide nog sterker, van 16 naar 242 vertoningen per jaar, ofwel met gemiddeld 7,5 vertoningen per jaar.

Bovengenoemde groei betreft deels een gestage continue groei, maar ook deels een schoksgewijze groei. De vier jaren 2001, 2008, 2015 en 2018 waren daarbij de trendbrekers die de aantallen steeds op een aanmerkelijk hoger niveau brachten:

 • Een belangrijk moment was de verhuizing naar het nieuwe Rabotheater in 2001, waardoor de Filmliga veel meer mogelijkheden kreeg. Het aantal draaidagen verdubbelde van één naar twéé per week. Het aantal filmtitels steeg van 25 naar 35 en in plaats van één vertoning per filmtitel, kwamen er twee vertoningen per filmtitel.
  In de periode 2001-2008 steeg het aantal titels en vertoningen geleidelijk, omdat steeds meer woensdagen als derde draaidag in de week werden toegevoegd. (In september 2006 sloot de bioscoop Utopolis - Cinema Hengelo).
 • In 2008 vervolgens voegde de Filmliga een vierde draaidag toe aan het aantal dagen per week waarop films werden gedraaid: van bijna 3 draaidagen per week gingen wij naar bijna 4 draaidagen per week (woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag). De Filmliga kon daarmee doorgroeien en het aantal keren dat een filmtitel werd vertoond steeg van gemiddeld 2 naar gemiddeld 2,5 vertoningen per filmtitel. Dit ondanks dat in 2009 de bioscoop Cinema Hengelo weer opende met 5 doeken en 834 zitplaatsen tegenover ons filmhuis met 1 doek en 88 zitplaatsen.
 • In seizoen 2015-2016 werd een beperkt aantal zondagen toegevoegd aan de matineevoorstellingen, die in voorgaande jaren alleen op vrijdagen plaats vonden. Daarmee kon het Filmhuis verder doorgroeien.
 • En vervolgens in seizoen 2018-2019 heeft het Filmhuis de zondagmiddag als reguliere vijfde draaidag toegevoegd aan het programma. De extra ruimte is niet gebruikt om het aantal filmtitels te laten stijgen, maar wel groeide het aantal keer dat wij iedere filmtitel vertonen naar gemiddeld 3 maal per filmtitel.

Bovengenoemde groei van 2000 tot 2020 vond plaats bij een min of meer gelijkblijvend aantal inwoners van Hengelo, dat in die periode een beetje schommelde rond de 81.000 inwoners. Bij gelijkblijvende bevolkingsomvang en gelijkblijvende zaalcapaciteit, is het draagvlak voor de Filmliga / het Filmhuis is gedurende die 20 jaar continue op- en uitgebouwd door uitbreiding van het filmtitels dat wordt aangeboden maar meer nog door uitbreiding van het aantal dagen waarop filmvoorstellingen zijn gegeven. Meer voorstellingen genereren ook meer bezoekers. Deze groei is overigens in overeenstemming met de landelijke groeitrend bij filmhuizen.
Opvallend is dat de financiële wereldcrisis van 2007 - 2011 de groeitrend niet heeft onderbroken, dat gebeurde pas bij de coronacrisis in 2020.

 

 

Kwalitatief

 

In Hengelo kwam het alternatieve filmcircuit vrij laat op dreef.
De lokale filmliga werd opgericht in 1990 en veranderde in 2011 in naam in een filmhuis.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn veel stedelijke filmliga's opgericht. Daarbij kwamen eensgezinde leden samen om culturele films te beleven. De essentie van film was volgens de filmliga's de filmkunst zelf. In plaats van mainstream commerciële Hollywoodproducties vertoonde men niet-commerciële culturele films.
Sinds begin jaren zeventig zijn in Nederland steeds meer filmhuizen opgericht. De belangrijkste reden hiervoor was het kunnen zien van kwaliteitsfilms die bioscopen niet of minder in de buurt vertonen.
Een deel van de al oudere filmliga’s veranderde later de naam in filmhuis.

Bij filmliga's stond vooral de film centraal. Het draaide om de filmkunst, om de sociale, maatschappelijke, economische en culturele context. Maatschappelijk, politiek en cultureel betrokken mensen gaven de organisaties en de programmering een wat geëngageerde signatuur.
Bij filmhuizen daarentegen treedt, overeenkomstig de tijdgeest, daarnaast steeds meer de ontmoeting tussen de klanten naar voren. Het draait meer om de beleving en het vermaak en ook niet in het minst om een rendabele bedrijfsvoering. Meer pragmatisch en bedrijfsgerichte mensen krijgen de overhand over de sociaal-geëngageerden. The times they are a-changin' - again.
De naamsverandering is geen oorzaak van de veranderingen, maar een weerspiegeling van veranderingen die al bij de Fimliga vorm begonnen te krijgen. 

De veranderingen uitten zich ook in filmkeuzes en samenwerkingsverbanden - zo ook bij Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo. De progressieve signatuur vervaagt en de verankering in de lokale samenleving verschuift naar de achtergrond.

 • Zo waren bij de Filmliga Hengelo de filmklassiekers vaak ingebed in een retrospectief over een overleden regisseur of actrice, met een lezing over de context daarvan. Bij het Filmhuis Hengelo zijn de filmklassiekers een onsamenhangende, maar daarentegen juist weer meer diverse selectie van klassieke films.
 • De jaarlijkse themadag van de Filmliga over een geëngageerd onderwerp verdwijnt na enige tijd bij het Filmhuis.
 • Meer geëngageerde en langdurige loklale samenwerkingsverbanden van de Filmliga met bijvoorbeeld CREA, Cinementaal en Amnesty International verdwijnen bij het Filmhuis een voor een. (Wel blijft natuurlijk de zakelijke lokale samenwerking met de Schouwburg en het schouwburgcafé.)
 • Familiefilms worden een nieuw vast aanbod in de schoolvakanties.
 • De 'ontmoeting tussen klanten' wordt gestimuleerd via een verplichte betaling voor een consumptie in het schouwburgcafé bij aanschaf van een filmkaartje.
 • Bij nieuwe activiteiten speelt het element van zelfpromotie van het Filmhuis meer mee, bijvoorbeeld: de jaarlijkse buitenfilm, deelname aan festivals en aan een mode-spektakel.

 

Filmarchief 1990 - 2020

Alfabetisch

 

p.m.