Aantal volwassen bezoekers per seizoen

Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: 1990 - 2020

 
In de 20ste eeuw bestaat een aanzienlijk deel van het filmhuispubliek uit maatschappelijk vooruitstrevende babyboomers. Begin 21ste eeuw zijn velen daarvan inmiddels welvarende senioren. Latere generaties zijn van het begin af aan in goeden doen. Wij beginnen de 21ste eeuw welvarend en behoudend.

In het eerste decennium van de 21ste eeuw bij de Filmliga met een wat progressieve signatuur, ondanks dat het aantal filmtitels en het aantal voorstellingen flink stijgen, stagneert het aantal bezoekers!
In het tweede decennium van de 21ste eeuw, na de omvorming tot Filmhuis met een meer culturele insteek, keert de trend en neemt het aantal bezoekers flink toe.
 

Filmhuis Hengelo

 
Bezoekers 2013-2014 t/m 2021-2022 - Filmhuis Hengelo

In het ongeveer tweede decennium van deze eeuw, tevens het eerste decennium bij Filmhuis Hengelo, seizoen 2012-2013 t/m 2021-2022 stijgt het aantal volwassen bezoekers in grote lijn.
De laatste drie seizoenen (2021-2022, 2020-2021 en 2019-2020) blijven buiten beschouwing, omdat die cijfers door covid 19 epidemie een zeer vertekend beeld geven.
In de eerste zeven seizoenen van deze periode schommelt het jaarlijks aantal volwassen bezoekers op en neer tussen 4525 (minimum) en 6593 (maximum).
 

Klik op de grafiek voor een uitvergroting

 

 
Dit aantalsverloop voor de eerste zeven seizoenen is te beschrijven met een stijgende rechte lijn: f(x)= 325x+4437 (kleinste kwadraten methode).
 
Hieruit blijkt dat in die eerste zeven seizoenen tijd het aantal volwassen bezoekers bij het Filmhuis toeneemt met gemiddeld 278 per seizoen. Daarmee wint het Filmhuis in die zeven seizoenen ongeveer 43 % aan volwassen bezoekers!

 

 Filmliga Hengelo

 
Bezoekers 2003-2004 t/m 2012-2013 - Filmliga Hengelo
 
In het ongeveer eerste decennium van deze eeuw, bij Filmliga Hengelo, seizoen 2003-2004 t/m 2012-2013 schommelt het jaarlijks aantal volwassen bezoekers op en neer tussen 3611 (minimum) en 4780 (maximum).
 

Klik op de grafiek voor een uitvergroting

 

Dit aantalsverloop is te beschrijven met een dalende rechte lijn: f(x)=4315-3,64x (kleinste kwadraten methode).

Hieruit blijkt dat in tien jaar tijd het aantal volwassen bezoekers nagenoeg stabiel blijft. Het gemiddeld aantal volwassen bezoekers bedraagt 4295 bezoekers per seizoen, hoewel het van seizoen tot seizoen nogal kan schommelen. Er is een verwaarloosbaar verlies van gemiddeld 3 volwassen bezoekers per seizoen. 
Hieruit volgt dat de Filmliga in tien seizoenen tijd minder dan een promille aan volwassen bezoekers verliest.

Met ingang van seizoen 2008-2009 schakelt Filmliga Hengelo over van programmering per heel seizoen op een tweemaandelijkse programmering. Dit maakt het mogelijk om nog meer recente films te vertonen. Het lijkt vooralsnog geen positieve invloed te hebben op het aantal bezoekers.

Met ingang van seizoen 2011-2012 vindt de omvorming plaats van Filmliga naar Filmhuis met ook een nieuw bestuur. De daarmee gepaard gaande verandering in programmering en bedrijfsvoering markeert het begin van een stijging van het aantal bezoekers per seizoen die zich het komend decennium zal voortzetten.
 

 

Noot bij de getallen:

  • Het overzicht is per filmseizoen, dat voor de Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo altijd loopt van september t/m mei van het volgende jaar. Het is dus geen overzicht per kalenderjaar.
  • Geteld zijn alleen het aantal volwassen bezoekers zoals die zijn geregistreerd via de kassa van de Schouwburg Hengelo. Níet meegeteld zijn de bezoekers van films die níet via de kassa van de Schouwburg zijn geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse gratis buitenfilm of de films in het programma Music&Movies.
  • Ook niet meegeteld zijn de bezoekers van de films voor de jeugd, die zijn apart geregistreerd.