Cinema Analoog - Cinema Digitaal

1990 - 2012 : Cinema Analoog - de goede oude tijd

In april 2012 is in het Filmhuis Hengelo de oude 35mm projector met filmrollen vervangen door een nieuw digitaal systeem van digitale projector met een server. Ook de versterker voor het geluid is vernieuwd. Het celluloid is sindsdien verleden tijd en U kunt tegenwoordig genieten van digitale beeldkwaliteit.

Hieronder wat foto's, gemaakt door onze operateur Bart Hogeweg, van die goede oude tijd.

2012 - heden : Cinema Digitaal - de goede nieuwe tijd

  • Het digitaliseringsproject Cinema Digitaal was een samenwerkingsverband om de Nederlandse bioscopen en filmhuizen te digitaliseren. Het project verliep in nauwe samenwerking met de rijksoverheid en de betrokken gemeenten. Hierdoor vertonen medio 2012 alle Nederlandse bioscopen en filmhuizen digitaal.
  • De verwachting was dat de digitalisering in de toekomst tot gevolg zou hebben dat het aanbod van films zich kan verbreden: er kunnen meer kopiën van dezelfde film op verschillende plaatsen draaien en het aantal voorstellingen per zaal kan stijgen. Uiteindelijk hebben met name de commerciële bioscopen profijt getrokken van de gemeenschapsgelden, omdat zij nu eenmaal permanent kunnen beschikken over - vaak meerdere - eigen zalen en personeel.
  • Om de digitalisering te ondersteunen verstrekte Gemeente Hengelo aan Het Filmhuis/RABOtheater een subsidie van € 21.276 en een jaarlijkse bijdrage van € 2.660.
  • De ontwikkelingen gaan heel snel en digitale hard- en software zullen wij in de toekomst verder moeten updaten. Dit is van belang om de ontwikkelingen bij te kunnen benen en films en informatie digitaal te kunnen blijven uitwisselen met de andere partijen in de keten. Een kostbare aangelegenheid!

Filmhuis Hengelo vertoont nu via DCP (Digital Cinema Package). DCP bestaat uit een aantal digitale bestanden die op een zeer specifieke manier zijn samengesteld om zo te kunnen worden afgespeeld op een digitale cinema server. Die server stuurt de film naar de digitale projector. DCP gaat zowel om kwaliteit en standaardisering, als om beveiliging (Het is mede vanuit anti-piraterij oogpunt gemaakt).
 
Hieronder wat foto's, gemaakt door onze operateur Bart Hogeweg, van de goede nieuwe tijd.

Eens is ook deze tijd weer de goede oude tijd