In april 2012 is in het Filmhuis Hengelo de oude 35mm projector met filmrollen vervangen door een nieuw digitaal systeem van digitale projector met een server. Ook de versterker voor het geluid is vernieuwd. Het celluloid is sindsdien verleden tijd en U kunt tegenwoordig genieten van digitale beeldkwaliteit.

Kijk hier voor foto's van die goede oude tijd, gemaakt door onze operateur Bart Hogeweg.

Het digitaliseringsproject Cinema Digitaal was een samenwerkingsverband om de Nederlandse bioscopen en filmhuizen te digitaliseren. Het project verliep in nauwe samenwerking met de rijksoverheid en de betrokken gemeenten. Hierdoor vertonen medio 2012 alle Nederlandse bioscopen en filmhuizen digitaal.
Om de digitalisering te ondersteunen verstrekte Gemeente Hengelo aan de Filmliga/RABOtheater een subsidie van € 21.276 en een jaarlijkse bijdrage van € 2.660.

Kijk hier voor foto's van de digitale tijd, gemaakt door onze operateur Bart Hogeweg.

 
In 2023 moderniseert het filmhuis verder met laserprojectie. Dit is van belang om de ontwikkelingen bij te kunnen benen en films en informatie digitaal te kunnen blijven uitwisselen met de andere partijen in de keten.

Kijk hier voor foto's van de situatie sinds 2023, gemaakt door onze operateur Bart Hogeweg.

Terugblik

De verwachting was dat de digitalisering in de toekomst tot gevolg zou hebben dat het aanbod van films zich kan verbreden: er kunnen meer kopiën van dezelfde film op verschillende plaatsen draaien en het aantal voorstellingen per zaal kan stijgen.
Zo kwamen in 2007 van nieuwe films gemiddeld 30 kopiën op celluloid in omloop - tien jaar later in 2017 is dat aantal kopiën gestegen tot 55, maar dan digitaal.
Tegelijkertijd was er ook een sterke toename van het aantal filmtitels dat men jaarlijks in Nederland uitbrengt. In 2006 zijn in Nederland 274 nieuwe filmtitels uitgebracht en dat aantal groeit geleidelijk tot 492 nieuwe filmtitels in 2019 - een toename van ca 80% (bron: Filmfonds).
De toename van het aantal filmtitels gecombineerd met de toename van het aantal kopiën heeft tot gevolg dat de omlooptijd per filmtitel steeds korter wordt: de diverse films volgen elkaar steeds sneller op.
Uiteindelijk hebben met name de commerciële bioscopen en enkele grote filmhuizen profijt getrokken van de gemeenschapsgelden voor de digitalisering, omdat zij nu eenmaal permanent kunnen beschikken over - vaak meerdere - eigen zalen en personeel.

Vooruitblik

De ontwikkelingen gaan heel snel en digitale hard- en software zullen wij in de toekomst verder moeten updaten. Dit is van belang om de ontwikkelingen bij te kunnen benen en films en informatie digitaal te kunnen blijven uitwisselen met de andere partijen in de keten. Een kostbare aangelegenheid!