Gemiddeld aantal draaidagen per film per seizoen

Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: 1990 - 2020

 
Het aantal draaidagen per filmtitel is belangrijk omdat het Filmhuis per filmtitel éénmaal een vastrecht aan de distributeur betaalt met daar bovenop een vergoeding per bezoeker. Dus met meer draaidagen voor dezelfde filmtitel en daarmee met hopelijk meer bezoekers kan dit een financieel voordeliger resultaat bewerkstelligen.

Het aantal draaidagen per film groeit bij Filmliga / Filmhuis Hengelo in de eerste dertig seizoenen van het bestaan schoksgewijs:

Klik op de grafiek voor een uitvergroting.

 

Toelichting.
In de grafiek kunnen wij vijf periodes onderscheiden:
 

 1. Aanvankelijk, in de jaren negentig, vertoont de Filmliga elke film meestal slechts één maal.
 2.  

 3. Een belangrijk moment is de verhuizing naar het nieuwe Rabotheater per seizoen 2001-2002. Dit geeft de Filmliga meer mogelijkheden: we vertonen twee maal en wat later drie maal per week. Dat geeft de mogelijkheid om dezelfde film ook vaker te vertonen. In deze periode zijn er dan ook rond de twéé draaidagen per filmtitel.
 4.  

 5. Per seizoen 2008-2009 voegt de Filmliga een vierde dag toe aan het weekprogramma. Daarmee nemen de mogelijkheden verder toe. In deze periode stijgt het gemiddeld aantal keren dat wij een filmtitel vertonen van 2 naar 2,5 draaidagen per filmtitel.
 6.  

 7. Per seizoen 2018-2019 voegt het Filmhuis een vijfde dag aan het weekprogramma. Daarmee stijgen opnieuw de mogelijkheden. Het aantal keren dat wij een filmtitel vertonen stijgt van gemiddeld 2,5 naar 3,1 draaidagen per filmtitel.
 8.  

 9. De seizoenen 2019-2020 en 2021-2022 geven een sterk verhoogd aantal draaidagen per filmtitel. Dit is echter een vertekend beeld, veroorzaakt door de covid 19 epidemie. Door de lockdowns en andere beperkende maatregelen zijn films herhaald geprogrammeerd en soms vertoond voor een zeer gering publiek.

 

 
Noot bij de getallen:

 • Het overzicht is per filmseizoen, dat voor de Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo altijd loopt van september t/m mei van het volgende jaar. Het is dus geen overzicht per kalenderjaar.
 • Niet meegeteld zijn de films voor de jeugd, die zijn apart geregistreerd.