Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: de eerste dertig jaar

1990 - 2020

De Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo groeit in grote lijnen gedurende de eerste drie decennia van zijn bestaan. Het èchte verhaal zit weliswaar niet in de droge cijfers - maar hier geven wij die dan tóch.

Bovengenoemde groei vindt plaats bij een min of meer gelijkblijvend aantal inwoners van Hengelo.
Het aantal inwoners van Hengelo schommelt in onze eerste dertig jaar rond de 81.000 inwoners.
De Woonagenda Hengelo 2021-2030 voorziet in de bouw van 3000 - 4500 nieuwe woningen in Hengelo, daarmee verwachten wij voor dit decennium wel een zekere groei van het aantal inwoners.
Wat betreft aantal inwoners is Hengelo de 39ste stad van Nederland. Maar op basis van het aantal bezoekers aan bioscopen en filmtheaters komt Hengelo nog niet eens voor in de top 50 (bron: Jaarverslag NVBF 2019).

Hieronder bekijken we de ontwikkeling in de eerste drie decennia bij de Filmliga / het Filmhuis Hengelo per seizoen op de volgende onderdelen:

  • voorstellingen
  • filmtitels
  • draaidagen per film
  • bezoekers
  • vaste klanten (filmpashouders)
  • programma-ontwikkeling

Deze ontwikkelingen zijn in grote lijnen in overeenstemming met de landelijke trends bij filmhuizen, het gaat hier niet slechter en ook niet beter dan elders.

De eerste elf seizoenen na de oprichting in 1990 is er een lichte groei van het aantal filmvoorstellingen bij de Filmliga. Het blijft echter nog laag: meestal 2 of 3 voorstellingen per maand per seizoen. Het komt neer op gemiddeld 26 voorstellingen per seizoen.

Na de vernieuwde huisvesting in 2001 volgen twee decennia van (niet altijd gelijkmatige) groei. Wij beginnen dan meteen met twee voorstellingen per week per seizoen. Van seizoen 2001-2002 tot seizoen 2019-2020 volgt daarna een geleidelijke verdriedubbeling naar zes voorstellingen per week per seizoen (vier avonden en twee middagen). Het resultaat is dat het aantal voorstellingen in die periode toeneemt van van 70 naar 232 voorstellingen per seizoen.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal filmvoorstellingen over de jaren: zie hier het overzicht.

Deze toename van het aantal voorstellingen verdeelt de Filmliga over:

  • een groei van het aantal filmtitels per seizoen, en
  • een toename van het aantal draaidagen per filmtitel per seizoen.

 

De eerste elf seizoenen na de oprichting in 1990 voert de Filmliga aanvankelijk het aantal filmtitels geleidelijk op. Dit door in méér weken films te gaan vertonen. De laatste seizoenen in die periode echter daalt het aantal vertoonde filmtitels weer vanwege problemen met de huisvesting.

Na de vernieuwde huisvesting in 2001 volgen twee decennia van (in grote lijnen) geleidelijke groei.
De bovengenoemde toename van het aantal filmvoorstellingen vertaalt zich niet een-op-een in een toename van het aantal filmtitels. Dit komt omdat wij niet alleen méér films vertonen, maar ook steeds meer films meerdere keren vertonen.
Van seizoen 2001-2002 tot seizoen 2019-2020 verdubbelt het aantal filmtitels (ruim) van 35 naar 73 filmtitels per seizoen.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal filmtitels over de jaren: zie hier het overzicht.

 

De eerste elf seizoenen na de oprichting in 1990 blijft het aantal draaidagen per filmtitel stabiel op 1.

Na de vernieuwde huisvesting in 2001 volgen twee decennia van toename van het aantal draaidagen. De toename is schoksgewijs, gekoppeld aan de toevoegingen van extra draaimomenten (avonden en middagen). Zoals genoemd verdubbelt in die periode het aantal filmtitels terwijl het aantal voorstellingen verdriedubbelt.

Wij zien dan ook dat in het seizoen 2001-2002 het aantal draaidagen per film per seizoen verdubbelt van 1 naar 2. Om vervolgens tot seizoen 2019-2020 geleidelijk aan door te stijgen van 2 naar 3,1 draaidagen per filmtitel per seizoen.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal draaidagen over de jaren: zie hier het overzicht.

 

Vanaf seizoen 2003-2004 zijn de bezoekers op consistente manier geteld.

Vanaf seizoen 2003-2004 tot seizoen 2012-2013 schommelt het aantal bezoekers vrij stabiel rond een gemiddelde 4295 bezoekers per seizoen.
Omdat de Fimliga al vanaf seizoen 2001-2002 over die periode een infrastuctuur opbouwt met aanmerkelijke toenames van voorstellingen, filmtitels en draaidagen/filmtitel, is het zeker teleurstellend dat het aantal bezoekers niet mee stijgt.
Ook de overschakeling per seizoen 2008-2009 van programmering per heel seizoen op een programmering per twee maanden, zodat we meer recente films kunnen vertonen, doet het aantal bezoekers niet stijgen.

De omvorming van Filmliga naar Filmhuis met een nieuw bestuur, per seizoen 2011-2012, gaat gepaard met een verandering van programmering en bedrijfsvoering. Het markeert het begin van een stijging van het aantal bezoekers per seizoen. Het aantal volwassen bezoekers bij het Filmhuis neemt snel toe met gemiddeld 278 per seizoen. Daarmee wint het Filmhuis in de daaropvolgende seizoenen ongeveer 43% aan volwassen bezoekers!

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal bezoekers over de jaren: zie hier het overzicht.

 

Vanaf seizoen 2003-2004 zijn de bezoekers op consistente manier geteld.

Vanaf seizoen 2003-2004 tot seizoen 2012-2013 daalt het aantal filmpashouders met circa 20%.
Omdat de Fimliga al vanaf seizoen 2001-2002 over die periode een infrastuctuur opbouwt met een aanmerkelijke toename van voorstellingen, filmtitels en draaidagen/filmtitel, is het uitermate teleurstellend dat het aantal vaste klanten / filmpashouders daarentegen sterk daalt.
Ook de overschakeling in seizoen 2008-2009 van programmering per heel seizoen op een programmering per twee maanden, zodat we meer recente films kunnen vertonen, roept de daling geen halt toe.

De omvorming van Filmliga naar Filmhuis met een nieuw bestuur, per seizoen 2011-2012, gaat gepaard met een verandering van programmering en bedrijfsvoering. Het markeert het begin van een stijging van het aantal bezoekers per seizoen. Met enige vertraging stijgt ook het aantal filmpashouders per seizoen: het Filmhuis wint de daaropvolgende periode ongeveer 40% aan vaste klanten / filmpashouders.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal filmpashouders over de jaren: zie hier het overzicht.

 

 
In de jaren negentig van de 20ste eeuw en in het 1ste decennium van de 21ste eeuw ligt bij de Filmliga Hengelo het accent bij het maatschappelijk engagement. Dit uit zich in de programma's van films, van lezingen en van samenwerkingsverbanden.
Maar ondanks het groeiend aantal voorstellingen en filmtitels, stagneert in dit decennium het aantal bezoekers en het aantal filmpashouders, of het daalt zelfs.

In het 2de decennium van de 21ste eeuw verandert de filmliga in een filmhuis per seizoen 2011-2012. Filmliga Hengelo wordt Filmhuis Hengelo. Dit behelst méér dan alleen die naamgeving. Ook bedrijfsvoering en programmering veranderen geleidelijk. De progressieve signatuur vervaagt wat, samenwerkingsverbanden veranderen en een meer cultureel engagement treedt naar voren.

De omvorming van de filmliga naar filmhuis heeft success. Bij een blijvende groei van het aantal voorstellingen en het aantal filmtitels, groeien in dit decennium nu ook het aantal bezoekers en het aantal filmpashouders (zie boven).

Voor de details van de verandering in de programmering: zie hier het overzicht.


Noot bij de bovenstaande gegevens:

  • Alle bovengenoemde overzichten zijn per filmseizoen. Het filmseizoen loopt voor de Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo altijd van september t/m mei van het volgende jaar. Het zijn dus geen overzichten per kalenderjaar.