Aantal filmpashouders per seizoen

Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: 1990 - 2020

 
In de 20ste eeuw bestaat een aanzienlijk deel van het filmhuispubliek uit maatschappelijk vooruitstrevende babyboomers. Begin 21ste eeuw zijn velen daarvan inmiddels welvarende senioren. Latere generaties zijn van het begin af aan in goeden doen. Wij beginnen de 21ste eeuw welvarend en behoudend.

In het eerste decennium van de 21ste eeuw bij de Filmliga met een wat progressieve signatuur, ondanks dat het aantal filmtitels en het aantal voorstellingen flink stijgen, neemt het aantal vaste klanten / filmpashouders gestaag af!
In het tweede decennium van de 21ste eeuw, na de omvorming tot Filmhuis met een meer culturele insteek, keert de trend en neemt het aantal vaste klanten / filmpashouders flink toe.
 

Filmhuis Hengelo

 
Filmpashouders 2012-2013 t/m 2021-2022 - Filmhuis Hengelo

In het ongeveer tweede decennium van deze eeuw, tevens het eerste decennium bij Filmhuis Hengelo, seizoen 2012-2013 t/m 2021-2022 stijgt het aantal filmpashouders geleidelijk bijna continu (een coronadipje daargelaten), vanuit een dal met 394 pashouders tot 569 filmpashouders.

Klik op de grafiek voor een uitvergroting.

 

 
Dit aantalsverloop is te beschrijven met een rechte lijn: f(x)= 16,5x + 403,75 (kleinste kwadraten methode).
Het aantal filmpashouders van seizoen 2013-2014 is helaas niet bekend.

Hieruit blijkt dat in tien jaar tijd het aantal vaste klanten gestaag toeneemt met gemiddeld ongeveer 15 per jaar. Daarmee wint het Filmhuis in tien jaar tijd ongeveer 38% aan vaste klanten.

 

Filmliga Hengelo

 
Filmpashouders 2003-2004 t/m 2012-2013 - Filmliga Hengelo
 
In het ongeveer eerste decennium van deze eeuw, bij Filmliga Hengelo, seizoen 2003-2004 t/m 2012-2013 schommelt het jaarlijks aantal filmpashouders op en neer tussen 394 (minimum) en 539 (maximum).
 

Klik op de grafiek voor een uitvergroting.

 

 
Dit aantalsverloop is te beschrijven met een dalende rechte lijn: f(x)= 524,76-10,92x (kleinste kwadraten methode).

Hieruit blijkt dat in tien jaar tijd het aantal vaste klanten afneemt, de trend is neerwaards met gemiddeld 9 per jaar. Met name de laatste drie seizoenen (tevens de jaren van de financiële kredietcrisis) hakken er flink in met de laagste aantallen filmpashouders van die tien seizoenen.
Hiermee verliest de Filmliga in tien seizoenen tijd ongeveer 20% van de vaste klanten of gemiddeld 9 Filmpashouders minder per seizoen.

Met ingang van seizoen 2008-2009 schakelt Filmliga Hengelo over van programmering per heel seizoen op een tweemaandelijkse programmering. Dit maakt het mogelijk om nog meer recente films te vertonen. Het lijkt vooralsnog geen positieve invloed te hebben op het aantal filmpashouders.

Met ingang van seizoen 2011-2012 vindt de omvorming plaats van Filmliga naar Filmhuis met ook een nieuw bestuur. De daarmee gepaard gaande verandering in programmering en bedrijfsvoering markeert het begin van een stijging van het aantal bezoekers per seizoen, echter het aantal filmpashouders zal pas met een jaar vertraging ook een stijging gaan laten zien.

 
Noot bij de getallen:

  • Het overzicht is per filmseizoen, dat voor de Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo altijd loopt van september t/m mei van het volgende jaar. Het is dus geen overzicht per kalenderjaar.