Gemiddeld aantal filmtitels voor volwassenen per seizoen

Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: 1990 - 2020

 
Het aantal geplande filmtitels per seizoen groeit in grote lijnen over de eerste dertig jaar van Filmliga / Filmhuis Hengelo.

Klik op de grafiek voor een uitvergroting.

 

 
In de eerste elf seizoenen neemt aanvankelijk het aantal filmtitels per seizoen toe omdat de Filmliga meer weken toevoegt aan het programma. Maar aan het eind van deze periode daalt het aantal filmtitels weer als gevolg van huisvestingsproblemen.
 
Na de vernieuwde huisvesting in ons twaalfde filmseizoen volgt een twee decennia lange periode van (in grote lijnen) geleidelijke groei.
Het aantal filmtitels per seizoen gaat dan van start dan met 35 en verdubbelt (ruim) naar 73 filmtitels per seizoen. Dit is over die negentien seizoenen een gemiddelde toename van precies 2 filmtitels per seizoen.

Deze ontwikkeling is min of meer in lijn met de landelijke trend. In 2006 zijn in Nederland 274 filmtitels uitgebracht en dat aantal groeit geleidelijk tot 492 filmtitels in 2019 - een toename van ca 80% (bron: Filmfonds).
Tegelijkertijd, per seizoen 2012-2013, is de hele sector van bioscopen en filmtheaters gedigitaliseerd: Cinema digitaal. Nu kunnen meer kopiën van dezelfde film op verschillende plaatsen draaien en het aantal voorstellingen per zaal kan stijgen. Zo kwamen in 2007 van nieuwe films gemiddeld 30 kopiën op celluloid in omloop - tien jaar later in 2017 is dat aantal kopiën gestegen tot 55, maar dan digitaal. De toename van het aantal filmtitels plus de toename van het aantal kopiën heeft tot gevolg dat de omlooptijd per filmtitel steeds korter wordt: de diverse films volgen elkaar steeds sneller op.

In het eenendertigste en tweeëndertigste seizoen geven de cijfers een vertekend en verlaagd beeld als gevolg van lockdowns en beperkende maatregelen ten gevolge van de covid 19 epidemie.

 
Noot bij de getallen:

  • Het overzicht is per filmseizoen, dat voor de Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo altijd loopt van september t/m mei van het volgende jaar. Het is dus geen overzicht per kalenderjaar.
  • Het aantal films in deze website is iets hoger dan in de administratie van het Filmhuis. Onze administratie telt alleen via de kassa van de Schouwburg. Maar hier op de website willen we graag laten zien wat het Filmhuis aan Hengelo bijdraagt. Daarom tellen hier ook de films mee die niet via de kassa van de schouwburg worden geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse gratis buitenfilm of de films in het programma Music&Movies.
  • Niet meegeteld zijn de films voor de jeugd, die zijn apart geregistreerd.