Aantal films per seizoen

Gemiddeld aantal filmtitels voor volwassenen per seizoen

 
Het aantal geplande filmtitels per seizoen groeit in grote lijnen over de eerste dertig jaar van Filmliga / Filmhuis Hengelo.

Klik op de grafiek voor een uitvergroting.

 

 
In de eerste elf seizoenen neemt aanvankelijk het aantal filmtitels per seizoen toe omdat de Filmliga meer weken toevoegt aan het programma. Maar aan het eind van deze periode daalt het aantal filmtitels weer als gevolg van huisvestingsproblemen.
 
Na de vernieuwde huisvesting in ons twaalfde filmseizoen volgt een twee decennia lange periode van (in grote lijnen) geleidelijke groei.
Het aantal filmtitels per seizoen gaat dan van start dan met 35 en verdubbelt (ruim) naar 73 filmtitels per seizoen. Dit is over die negentien seizoenen een gemiddelde toename van precies 2 filmtitels per seizoen.

In het eenendertigste en tweeëndertigste seizoen geven de cijfers een vertekend en verlaagd beeld als gevolg van lockdowns en beperkende maatregelen ten gevolge van de covid 19 epidemie.

 
Noot bij de getallen:

  • Het aantal films in deze website is iets hoger dan in de administratie van het Filmhuis. Onze administratie telt alleen via de kassa van de Schouwburg. Maar hier op de website willen we graag laten zien wat het Filmhuis aan Hengelo bijdraagt. Daarom tellen hier ook de films mee die niet via de kassa van de schouwburg worden geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse gratis buitenfilm of de films in het programma Music&Movies.
  • Niet meegeteld zijn de films voor de jeugd, die zijn apart geregistreerd.