Filmhuis Hengelo is een middelgroot filmhuis*):

 • Programmering: niet dagelijks, wel zes voorstellingen/week;
 • Faciliteiten: wij gebruiken faciliteiten van de schouwburg, zoals de filmzaal, de kassa, techniek en het schouwburgcafé;
 • Financiën: wij draaien zonder subsidie en​ geheel op vrijwilligers;
 • Films: wij zijn aangewezen op de tweede filmcyclus waarbij wij de films pas weken of maanden na de landelijke première kunnen vertonen (dus geen premières - de zogenoemde eerste filmcyclus of eerste omloop).

 

 
Oprichting en start:

Foto: 2015 - jubilieum 25 jaar Filmhuis Hengelo

 

 
Bij het 25-jarig jubileum in 2015 is de situatie:

 • Naam: sinds 2011 is de roepnaam Filmhuis Hengelo;
 • Techniek: digitaal (sinds 2012);
 • Voorstellingen: minimaal 4 voorstellingen/week met 176 voorstellingen in het totaal voor dit seizoen;
 • Films: In het totaal 71 filmtitels voor dit seizoen;
 • Bezoekers: Het aantal bezoekers bedraagt dit seizoen 6475;
 • Filmpashouders: het aantal filmpashouders dit seizoen is 489.

 

 
Voor een gedetailleerd overzicht over de historie van ons filmhuis tot op heden, zie: archief.

 

 
Filmhuis Hengelo wil:

 • actief en zichtbaar bijdragen aan het culturele klimaat in Hengelo, zoekt daarbij samenwerking met andere culturele en maatschappelijke organisaties en probeert flexibel in te spelen op de actualiteit;
 • het contact bevorderen tussen filmliefhebbers. Filmhuis krijgt zijn unieke karakter door een persoonlijke benadering voor, tijdens en na de film, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen in een inspirerende omgeving en een filmbezoek meer is dan alleen maar naar een film kijken.

 

 
De financiële situatie:

 • Filmhuis Hengelo behoort voor de gemeente Hengelo niet tot de stuctureel gesubsidieerde culturele voorzieningen. Ook hebben wij geen inkomsten uit de horeca. Wij draaien ​ geheel op vrijwilligers en wij ontvangen vrijwel geen subsidie.​ **)
 • Wel ontvangt het Filmhuis jaarlijks toch nog een kleine, maar hoog gewaardeerde subsidie van de gemeente; in 2020 was dit € 2000. Ook de digitalisering van de filmprojectie in 2012 was een sterk door de overheid gesubsidieerde ontwikkeling.
 • Het filmhuis maakt geen winst - alle inkomsten vloeien terug naar de gemeenschap: die investeren wij in betere films en dienstverlening voor onze bezoekers. ***)
 • Ook u kunt ons steunen door de Filmpas aan te schaffen, waarmee u met korting naar de films kunt gaan.

 

 
Filmhuis Hengelo wil meer zichtbaar zijn binnen Hengelo, een grotere naamsbekendheid opbouwen en de samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen vergroten.
Wij willen onze vaste plek binnen Schouwburg Hengelo behouden en beter herkenbaar inrichten.
De grote betrokkenheid van een enthousiaste groep vrijwilligers is de spil voor onze activiteiten.

 

 
In Hengelo zijn er verscheidene aanbieders van films.
Er is vrijwel geen overlap in het aanbod van films van de diverse aanbieders.

 
Generalisten

  1. A. Commercieel
 1. Movie Unlimited is de grote commerciële bioscoop in Hengelo, met 5 zalen en 834 zitplaatsen. Deze bioscoop richt zich vooral op premières van de grote commerciële films (de "eerste filmcyclus" of "eerste omloop"). Movie Unlimited kan PER WEEK wel 15 - 20 verschillende titels aanbieden met meer dan 100 geplande voorstellingen.
  1. B. Niet-commercieel
 1. Ons Filmhuis Hengelo komt qua omvang op de tweede plaats. In het seizoen 2021-2022 was er een gepland aantal van 67 titels en 267 voorstellingen PER SEIZOEN. Wij zijn een dwerg vergeleken bij de bioscoop. Het filmhuis richt zich vooral op films met een zekere sociaal-maatschappelijke thematiek waar minder belangstelling voor is. Er is bijna geen overlap in titels met de bioscoop. Onze films zijn uit de "tweede filmcyclus" en hebben een aantal maanden eerder al elders in de grote filmhuizen gedraaid. In geval van een gewone commerciële film, heeft die doorgaans al maanden eerder in de gewone bioscoop gedraaid.
 2. Bij het wijkcentrum Kulturhus Hasselo vertoont men ongeveer eens per maand een "filmhuisfilm". Vaak betreft dat een film die al eerder bij Filmhuis Hengelo heeft gedraaid (de "derde filmcyclus").
 3. In de filmzaal van de Schouwburg Hengelo vertoont men de films van het Filmhuis Hengelo. Maar incidenteel vertoont de Schouwburg Hengelo ook films buiten het programma van het Filmhuis om.
 4. Op het Beekplein bij De Nul was tot 2019 jaarlijks in september de Nacht van de Korte Film (NvdKF). Een heerlijke na-zomeravond vol korte films. Hier worden films getoond van aanstormend talent. Van korte films, docu's, animaties tot aan kunstwerken. De programmering bestaat uit korte films van hoge kwaliteit, waarin het vakmanschap van de makers duidelijk spreekt. Na 2 gecancelde edities vanwege de covid-19 crisis pakt men de draad in 2022 weer op. Omdat het Beekplein inmiddels een bouwplaats is geworden vindt de Nacht van de Korte Film nu plaats bij Broedplaats Oost bij Laan Hart van Zuid.

Thematische niche-aanbieders

 1. Bij Museum Hengelo (Oald Hengel) vertoont men regelmatig allerlei interessante amateurfilms uit het uitgebreide filmarchief van het museum. Deze films hebben te maken met belangwekkende gebeurtenissen in de geschiedenis van Hengelo en Twente.
 2. Bij de afdeling Hengelo van het NIVON vertoont men in de lezingenprogramma's in plaats van een lezing af en toe een film. Dat kan een film zijn passend bij de reguliere thema's van het NIVON (sociaal toerisme, reizen, landen, natuur), maar het kan incidenteel ook een oude "filmhuisfilm" zijn.
 3. Tot slot, louter voor de volledigheid: er is ook nog een aanbieder van uitsluitend erotische films in Hengelo.

*) Het Film Kennis Centrum (FKC) betitelt een filmhuis als Filmhuis Hengelo als een zgn. klein filmtheater. Een klein filmtheater heeft geen dagelijkse programmering. De term filmhuis gebruikt het FKC meer voor hele kleine filmtheaters die niet kunnen voldoen aan de technische toetsingscriteria van de NVBF en die daarom geen lid kunnen zijn van de branchevereniging. Filmhuis Hengelo is als middelgroot filmhuis wél lid van de NVBF

**) Anders dan het Filmhuis Hengelo is de Schouwburg Hengelo voor de gemeente wél een structureel gesubsidieerde zogenoemde culturele kernvoorziening. Voor de invulling van haar doelstellingen werkt de schouwburg onder andere nauw samen met de Stichting Filmliga Hengelo. Hierdoor profiteert Filmhuis Hengelo indirect wel van gemeentelijke steun. Ook heeft de schouwburg vele sponsors, waar ons filmhuis dus indirect ook baat bij heeft.

***) Dit is een van de punten waarmee filmhuizen in het algemeen zich onderscheiden van de commerciële bioscopen. Bij commerciële bioscopen is het primaire doel om geld te verdienen voor (meestal buitenlandse) investeerders, aandeelhouders of eigenaars. Bij filmhuizen vloeien de inkomsten terug naar de gemeenschap: die investeren zij in betere films en dienstverlening voor hun bezoekers.