Overijssels Filmfestival bij Filmhuis Hengelo (2016 - 2019)

Poort naar Europa

 
Het Overijssels Filmfestival OFF heeft als ondertitel Poort naar Europa.
De Overijsselse filmtheaters vertonen jaarlijks verspreid over de provincie actuele Europese films en premières.

Het festival is kleinschalig en de Overijsselse filmhuizen organiseren het gezamenlijk. Deze samenwerking is uniek voor Nederland. Deze filmhuizen vormen zo tijdelijk één groot podium dat centraal bespeeld wordt. Het betekent een meer en gevarieerder aanbod, tot in de kleinste filmhuizen.

Gedurende een maand laten we films op dat thema zien op meerdere gebieden, disciplines en locaties. Bij de eerste twee edities was het thema Duitsland, als een soort 'achterland' van Overijssel. Om het filmaanbod te vergroten is daarna voor Europa gekozen.
De filmhuizen vertonen zo een breed programma van actuele Europese films, premières en voorpremières, die aan het thema gelinkt zijn. Diverse sprekers geven vanuit verscheidene invalshoeken een inleiding bij de films en houden lezingen.
Een speciale plaats krijgen films uit de eigen omgeving.

OFF heeft ieder jaar een thema:

 • 2021: afgelast vanwege de covid 19 crisis
 • 2020: afgelast vanwege de covid 19 crisis
 • 2019: Identiteit
 • 2018: Europa
 • 2017: Duitse films
 • 2016: Poort naar het oosten

Van 2017 tot 2019 opende het festival steeds in het Filmhuis Hengelo.

 

RTV Oost / Youtube: Overijssels Filmfestival verwacht volle zalen

 

 
oktober 2019
Voor de vierde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen in 2019 het Overijssels Film Festival.

Officiële opening is donderdagavond 10 oktober in Filmhuis Hengelo.

Thema
Het thema is dit jaar thema identiteit. In een gebied dat vaak als de regio wordt betiteld is identiteit bijna als vanzelfsprekend tot in de haarvaten verankerd. Daarmee is deze regio een perfect uitgangspunt én een perfecte locatie om in het thema identiteit te grasduinen. Dat doen we op meerdere gebieden, disciplines en locaties.
Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa en onszelf tonen. Daarnaast is het beste uit het Twents Festival van de Korte Film te zien én zijn er films die mede door de provincie zijn mogelijk gemaakt.

Films
Filmhuis Hengelo participeert dit maal met vier films:

Lezingen

 1. Op 10 oktober is de film Sorry we missed you vergezeld door een lezing door programmamaker, schrijver en filmjournalist Gerlinda Heywegen.
 2. Op 12 oktober is de film Le jeune Ahmed vergezeld door een lezing door filmjournalist en filmcomponist Kevin Toma.
 3. Op 17 oktober is de film Les invisibles vergezeld door een lezing door filmjournalist Omar Larabi.
 4. Tevens is er op 11 oktober in het kader van dit filmfestival een speciale lezing van filmeducatie-icoon Jan Salden: Zeg me uw film en ik zeg wie u bent.

Korte films
Op donderdag 19 oktober was er een avond met een compilatie van drie korte films Mogelijk gemaakt in Overijssel:

Twee van de drie makers, Patrick Carelsz van Schuld en Ingrid Kleinsman van Ver van huis zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Fototentoonstelling
Ook is er een bijbehorende fototentoonstelling Ons DNA te zien van foto's van Rikkert Harink en teksten van Theo Hakkert, gemaakt als serie voor Tubantia.

Minisymposium
Tevens vond donderdag 10 oktober een mini-symposium plaats bij Filmhuis Hengelo met als titel De rol van kleine filmhuizen in de keten van filmverspreiding. Filmkenniscentrum organiseerde dit symposium. Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en het Nederlands Filmfonds. Vertegenwoordigers van achttien kleine filmhuizen waren aanwezig, evenals gasten van het Nederlands Filmfonds, de provincie Overijssel, Filmonderzoek Nederland, MU-bioscopen en anderen. Centraal staan de kleine filmhuizen en hun programma en hun betekenis voor de filmverspreiding.

2019 minisymposium Film in Overijssel

Dick Smits van Filmkenniscentrum bood het nieuwe (6de) onderzoek Film in Overijssel VI aan aan Roy de Witte, de gedeputeerde cultuur van de provincie. In dit onderzoek is ook ruim aandacht voor die kleine filmhuizen.
Verdere sprekers op het symposium zijn Piet Bijlholt (Arti-Film), Eline Bakker (Filmservice), Els Janssen-Steenberg (Filmhuis Doesburg) en Herman Reckman (Filmhuis Almelo).

 

oktober 2018
Voor de derde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen in 2018 het Overijssels Filmfestival.

Officiële opening is donderdagavond 18 oktober in Filmhuis Hengelo.

Het OFF is een festival van en door de Overijsselse filmhuizen. De opzet is dat het publiek meer en gevarieerder aanbod krijgt: ook of juist speciaal tot in de kleinste filmhuizen. Het festival is kleinschalig. Het thema is dit jaar Poort naar Europa. Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa tonen.

Films
Filmhuis Hengelo participeert dit maal met vijf films:

Lezingen

 • De opening van het OFF op 18 oktober is met een lezing door programmamaker, schrijver en filmjournalist Gerlinda Heywegen.
 • Op 19 oktober is de film Western vergezeld door een lezing door filmjournalist en filmcomponist Kevin Toma
 • De film Utøya wordt op 20 oktober voorafgegaan door een lezing door programmamaker, schrijver en filmjournalist Gerlinda Heywegen.

 
oktober 2017
De tweede editie van het Overijssels Filmfestival in oktober 2017 heeft als thema: Duitse films. Het festival bestaat uit 7 films.

Films
Filmhuis Hengelo doet dit jaar mee met twee films:

Lezingen
Donderdagavond 19 oktober verzorgt programmamaker, schrijver en filmjournalist Gerlinda Heywegen een korte inleiding bij de experimentele film Manifesto.

Minisymposium
Als aftrap van het 2de OFF was er 19 oktober 's middags een symposium met als thema Film in de regio.
Waar vindt de groei in filmvertoning in Nederland plaats en wat betekent dat voor de culturele beleving in de provincie? Op die twee vragen staan centraal. Het Filmkenniscentrum in samenwerking met de Vereniging Overijssels Filmhuis Overleg en het Overijssel Filmfestival organiseren gezamenlijk het symposium.
Een uiteenlopende groep van sprekers komt aan het woord. Initiatiefnemer Dick Smits licht de resultaten toen van zijn onderzoek Film in Overijssel; grenzen aan de groei. Vue-directeur Ron Sterk gaat in op de vernieuwing en groeimogelijkheden die bioscopen in de regio zien. Willemien van Aalst, tegenwoordig adviseur bij BMC Advies, bekijkt de beleidstrends van lagere overheden op het gebied van cultuur.
Ook komen er enkele best practices aan bod.

Opening van het OFF 2017 in Hengelo

 
oktober 2016
Overijssel heeft weer een filmfestival: Overijssel poort naar het Oosten. Dit is het thema van dit festival van Duitse films in Overijssel.
De Overijsselse filmtheaters vertonen in oktober-november verspreid over de provincie voorpremières, zeer recente Duitse films en een enkele klassieker. Van dit speciale programma is te genieten bij het grootste tot in het kleinste filmhuis.
Het Filmkenniscentrum verzorgt de coördinatie.
Dit nieuwe festival is tevens een aanzet voor een jaarlijks terugkerend filmfestival dat Overijssel momenteel ontbeert. Het is een gevolg van de unieke intensieve samenwerking van de Overijsselse filmhuizen.
Na de Duitse eenwording stimuleert Duitsland haar filmindustrie. Sindsdien maakt de Duitse film een nieuwe bloei door. In korte tijd is een nieuwe generatie Duitse acteurs en regisseurs opgestaan. Men maakt sterk inhoudelijke en persoonlijke films. Veel van de nieuwe Duitse regisseurs tonen een zeer realistische weergave van het dagelijks leven in hun films. Films die verder reiken dan het verleden, hetgeen men overigens in Duitsland niet vermijdt.

Filmhuis Hengelo doet in 2016 bescheiden mee, met één film:

Volkskrantrecensent en filmkenner Kevin Toma houdt een inleiding bij de film.