Overijssels Filmfestival (2016 - )

Poort naar Europa

 
Het Overijssels Filmfestival OFF heeft als ondertitel Poort naar Europa.
De Overijsselse filmtheaters vertonen jaarlijks verspreid over de provincie actuele Europese films en premières.

Het festival is kleinschalig en de Overijsselse filmhuizen organiseren het gezamenlijk. Deze samenwerking is uniek voor Nederland. Deze filmhuizen vormen zo tijdelijk één groot podium dat centraal bespeeld wordt. Het betekent een meer en gevarieerder aanbod, tot in de kleinste filmhuizen.

Gedurende een maand laten we films op dat thema zien op meerdere gebieden, disciplines en locaties. De filmhuizen vertonen zo een breed programma van actuele Europese films, premières en voorpremières, die aan het thema gelinkt zijn. Deze films worden ingeleid door diverse sprekers vanuit diverse invalshoeken en worden lezingen verzorgd.
Een speciale plaats krijgen films uit de eigen omgeving.

OFF heeft ieder jaar een thema:

Van 2017 tot 2019 opende het festival steeds in het Filmhuis Hengelo.

2019: Identiteit

 
oktober 2019
Voor de vierde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen in 2019 het Overijssels Film Festival.

Officiële opening is donderdagavond 10 oktober in Filmhuis Hengelo.

Het thema is dit jaar thema identiteit. In een gebied dat vaak als de regio wordt betiteld is identiteit bijna als vanzelfsprekend tot in de haarvaten verankerd. Daarmee is deze regio een perfect uitgangspunt én een perfecte locatie om in het thema identiteit te grasduinen. Dat doen we op meerdere gebieden, disciplines en locaties.
Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa en onszelf tonen. Daarnaast is het beste uit het Twents Festival van de Korte Film te zien én zijn er films die mede door de provincie zijn mogelijk gemaakt.

Ook is er een bijbehorende fototentoonstelling Ons DNA te zien van foto's van Rikkert Harink en teksten van Theo Hakkert.

Filmhuis Hengelo participeert dit maal met vier films:

 • Sorry we missed you
 • Le jeune Ahmed
 • Les invisibles
 • Queen of hearts

Op 10 oktober is de film Sorry we missed you vergezeld door een lezing door Gerlinda Heywegen.

Op 12 oktober is de film Le jeune Ahmed vergezeld door een lezing door Kevin Toma.

Op 17 oktober is de film Les invisibles vergezeld door een lezing door Omar Larabi.

Tevens is er op 11 oktober in het kader van dit filmfestival een speciale lezing van filmeducatie-icoon Jan Salden: Zeg me uw film en ik zeg wie u bent.

Op donderdag 19 oktober was er een avond met een compilatie van drie korte films Mogelijk gemaakt in Overijssel:

 • Schuld
 • Ver van huis
 • Mind my mind

Twee van de drie makers, Patrick Carelsz van Schuld en Ingrid Kleinsman van Ver van huis zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Tevens vond donderdag 10 oktober een mini-symposium plaats bij Filmhuis Hengelo met als titel De rol van kleine filmhuizen in de keten van filmverspreiding. Filmkenniscentrum organiseerde dit symposium. Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en het Nederlands Filmfonds. Vertegenwoordigers van achttien kleine filmhuizen waren aanwezig, evenals gasten van het Nederlands Filmfonds, de provincie Overijssel, Filmonderzoek Nederland, MU-bioscopen en anderen. Centraal staan de kleine filmhuizen en hun programma en hun betekenis voor de filmverspreiding.
Dick Smits van Filmkenniscentrum bood het nieuwe onderzoek `Film in Overijssel vi' aan aan de gedeputeerde cultuur van de provincie Overijssel. In dit onderzoek ook ruim aandacht voor de kleine filmhuizen. Verdere sprekers waren Piet Bijlholt van Arti-Film, Eline Bakker van Filmservice, Els Janssen-Steenberg van Filmhuis Doesburg en Herman Reckman van Filmhuis Almelo.

 

2018: Europa

 
oktober 2018
Voor de derde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen in 2018 het Overijssels Film Festival.

Officiële opening is donderdagavond 18 oktober in Filmhuis Hengelo.

Het OFF is een festival van en door de Overijsselse filmhuizen. De opzet is dat het publiek meer en gevarieerder aanbod krijgt: ook of juist speciaal tot in de kleinste filmhuizen. Het festival is kleinschalig. Het thema is dit jaar Poort naar Europa. Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa tonen.

Filmhuis Hengelo participeert dit maal met vijf films:

 • Cold war
 • The death of Stalin
 • Western
 • Utøya 22. Juli
 • Den skyldige

De opening van het OFF op 18 oktober is met een lezing door Gerlinda Heywegen.

Op 19 oktober is de film Western vergezeld door een lezing door filmjournalist Kevin Toma

De film Utøya wordt op 20 oktober voorafgegaan door een lezing door Gerlinda Heywegen.

2017: Duitse films

 
oktober 2017
De tweede editie van het Overijssels Filmfestival in oktober 2017 heeft als thema: Duitse films. Het festival bestaat uit 7 films.

Filmhuis Hengelo doet dit jaar mee met twee films:

 • Manifesto
 • Auf einmal

Donderdagavond 19 oktober verzorgt Gerlinda Heywegen een korte inleiding bij de experimentele film Manifesto.

Als aftrap van het 2de OFF was er 19 oktober 's middags een symposium met als thema Film in de regio. Centraal stond de vraag waar de groei in de filmvertoning plaats vindt en wat dat betekent voor de regio. Ook dit symposium werd gehouden in het Filmhuis Hengelo.

2016: de pilot

 
oktober 2016
2016: Overijssel heeft weer een filmfestival: Overijssel poort naar het Oosten is het thema van dit festival van Duitse films in Overijssel. De Overijsselse filmtheaters vertonen in oktober-november verspreid over de provincie voorpremières, zeer recente Duitse films en een enkele klassieker. Van dit speciale programma is te genieten bij het grootste tot in het kleinste filmhuis. Filmkenniscentrum verzorgt de coördinatie.
Dit nieuwe festival is tevens een aanzet voor een jaarlijks terugkerend filmfestival dat Overijssel momenteel ontbeert. Het is een gevolg van de unieke intensieve samenwerking van de Overijsselse filmhuizen.
Na de Duitse eenwording werd in Duitsland de filmindustrie gestimuleerd. Sindsdien maakt de Duitse film een nieuwe bloei door. In korte tijd is een nieuwe generatie Duitse acteurs en regisseurs opgestaan. Er worden sterk inhoudelijke en persoonlijke films gemaakt en veel van de nieuwe Duitse regisseurs tonen een zeer realistische weergave van het dagelijks leven in hun films. Films die verder reiken dan het verleden, hetgeen overigens in Duitsland niet wordt vermeden.

Filmhuis Hengelo doet in 2016 bescheiden mee, met één film:

 • Victoria

Volkskrantrecensent en filmkenner Kevin Toma houdt een inleiding bij de film.