Partners

in heden en verleden

Filmhuis Hengelo wil actief en zichtbaar bijdragen aan het culturele klimaat in Hengelo, zoekt daarbij samenwerking met andere culturele en maatschappelijke organisaties en probeert in te spelen op de actualiteit.

Hieronder staan de partners die in meerdere jaren terug komen in ons programma. Vaak is er ook sprake van ad hoc samenwerking bij een evenement dat aansluit bij gebeurtenissen elders in Hengelo of de maatschappij. Voor die éénmalige samenwerkingen, zie het jaar- en folderoverzicht in ons archief.

 

 
De Schouwburg Hengelo biedt een aantrekkelijke programmering van voorstellingen en concerten in de genres: cabaret, dans, jeugd/familie, klassiek, musical, muziek, opera, show en toneel.

Als rechtspersoon zijn kleine filmtheaters meest onafhankelijk maar vele zijn gevestigd in en afhankelijk van een theater voor podiumkunsten. Zo ook heeft de Filmliga/Filmhuis Hengelo geen eigen huisvesting en is afhankelijk van de Schouwburg Hengelo. Schouwburg Hengelo heeft een kleinere, maar goed geoutilleerde zaal, de Asitozaal, speciaal voor filmvertoningen. Deze zaal staat op vaste dagen ter beschikking staat van het Filmhuis. Op andere dagen kan de schouwburg er zelf films vertonen. Zaken als beheer, financiën en subsidiëring liggen bij de schouwburg, zodat kaartjesverkoop, prijzen, gebruik van de zaal of techniek een kwestie van afspraken zijn en van goede samenwerking. Zo loopt het Filmhuis weinig risico met het gebruik van vrijwilligers en van een zaal van de schouwburg en kunt u genieten van ons gevarieerd filmaanbod.

--

 
 
De Stichting Schouwburg Hengelo heeft vier doelstellingen, waaronder: (3.) het bieden van een podium voor art-house films. De Stichting Schouwburg krijgt van de gemeente voor het realiseren van haar doelstellingen jaarlijks een subsidie van ca € 1.200.000,-. Daarnaast heeft de schouwburg nog veel andere sponsors. Overige inkomsten (€ 1.800.000,-) komen uit de opbrengst van kaartverkoop en de horeca- en verhuur-activiteiten. Voor de invulling van de boven genoemde doelstelling werkt de schouwburg samen met de Stichting Filmliga Hengelo. (bron)
Per 1 juli 2021 is de gemeente Hengelo eigenaar van het gebouw van de schouwburg. Hengelo koopt het gebouw voor drie miljoen euro en verhuurt het daarna weer aan het theater. De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor het onderhoud.

Voorheen:

 
In augustus 2017 is de naam gewijzigd van Rabotheater naar de nieuwe naam Schouwburg Hengelo.

 

 
The Green Room is het café-restaurant in de Schouwburg Hengelo. Zowel de bediening als de keuken zijn in handen van de medewerkers van de JP van den Bent Stichting. Deze stichting helpt mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, zodat zij volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. De stichting doet dit onder andere door geschikte werkplekken aan te bieden.
De ontmoeting tussen filmliefhebbers is een doelstelling van het Filmhuis. Daarom is bij onze prijzen een drankje inbegrepen - dit serveren wij meestal in dit café.

Italiaanse lunch in het schouwburgcafé tijdens onze Italiaanse Dag in 2022:

 

Voorheen:

 
 
Sinds 2013 tot de zomer van 2019 is Brasserie So Nice het café-restaurant in de Schouwburg Hengelo, waar wij altijd heel plezierig mee samen hebben gewerkt. Daarna vond de Brasserie een nieuw thuis bij de Twentsche Golfclub op het Landgoed Twickel.

 

 
In Hengelo is altijd van alles te doen op ieder moment.
Daarbij is Uit in Hengelo dé website voor de vrijetijdsvoorzieningen in Hengelo.
In de agenda kunt u dan óók de films bij Filmhuis Hengelo vinden.

 

 
Metropool Poppodia van Twente is het pop- en cultureel podium in het centrum van Hengelo met wekelijks diverse optredens op cultureel en muzikaal gebied. 
Music&Movies (M&M) is in de periode 2010 t/m 2020 een samenwerkingsverband van Metropool met Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo. Wij vertonen dan een muziekfilm of -documentaire in het muziekcafé van Metropool.

 

 
Het jaarlijks Overijssels Filmfestival (OFF) heeft als ondertitel Poort naar Europa. Het OFF is kleinschalig en de Overijsselse filmhuizen organiseren het gezamenlijk. De Overijsselse filmtheaters vertonen dan verspreid over de provincie actuele Europese films en premières. Deze samenwerking is uniek voor Nederland.
Filmhuis Hengelo participeert in de jaren 2016 t/m '19. De daaropvolgende edities zijn afgelast vanwege de covid 19 crisis.

 

 
De Bibliotheek Hengelo is dé plek voor: boeken, cursussen, taalondersteuning, cultuur, een kop koffie en veel meer! Filmliga / Filmhuis Hengelo en de Bibliotheek samen verzorgen in de periode 2011 t/m '18 diverse lezingen in de bibliotheek die aansluiten bij een filmvertoning in het Filmhuis van een verfilmd boek: onze zgn. 'Boek+Film'-films.

 

 
2019: Bibliotheek Hengelo bestaat 100 jaar. 100 jaar! Dat betekent dat het een hele eeuw geleden is, dat de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in Hengelo is opgericht. Dat vieren we de hele maand september. Filmhuis Hengelo viert mee met een stand in de bibliotheek en een filmquiz:

 

 
Artikel 1 Overijssel, op basis van de Algemene Wet Gelijke Behandeling:

  • adviseert en ondersteunt personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie;
  • geeft voorlichting en voert projecten uit ter bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving.

Het Filmhuis werkt samen met Artikel 1 Overijssel in:

 

 
De Stichting Cinementaal wil de beeldvorming over psychische (on)gezondheid positief beïnvloeden en richt zich daarbij onder andere op filmliefhebbers. Immers, speelfilms kunnen aanzetten tot (na)denken en kunnen je een andere kijk geven op verschijnselen. 
In de seizoenen 2006-'07 t/m 2013-'14 begeleiden ter zake kundigen (psychiater, psycholoog of (psycho)therapeut) van Cinementaal soms films met een psychologische, psychiatrische of filosofische inhoud met een korte lezing. Na afloop is er gelegenheid voor discussie en vragen.

 

 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Groep Hengelo van AI vertonen wij in 2004 de film In this world. Daarna, in het kader van de Dag van de Mensenrechten (10 december) vertoont Filmliga / Filmhuis Hengelo jaarlijks een speciale film in samenwerking met die Groep Hengelo van AI (2005 t/m '13).

 

 
Stichting Film|spiegel presenteert sinds 2000 het festival De ontdekking van de buren. Aan dit Euregionaal programma doen veel Nederlandse en Duitse filmhuizen mee. Hiermee wil men grensoverschrijdende filmactiviteiten bevorderen en het kunstzinnige en creatieve filmmilieu presenteren. Het programma bestaat uit Duitse films voor in Nederlandse filmhuizen en Nederlandse films voor in Duitse filmhuizen. Filmliga Hengelo participeert in de jaren 2000, '03, '04 en '05.

 

 
CREA, het centrum voor kunsteducatie (sinds 2017: Oyfo) biedt traditionele en eigentijdse kunstcursussen.
In 1995, '96 en '97, verzorgt CREA zes lezingen bij diverse films. In 2004 organiseren de Filmliga en CREA gezamenlijk een Dag van de Duitse Film.