Partners

in heden en verleden

Filmhuis Hengelo wil actief en zichtbaar bijdragen aan het culturele klimaat in Hengelo,
zoekt daarbij samenwerking met andere culturele en maatschappelijke organisaties
en probeert flexibel in te spelen op de actualiteit.

Dat dit geen Hengeler weend is, kunt u hieronder lezen, en in ons archief.
Hieronder staan de partners die in meerdere jaren terug kwamen / komen in ons programma.
Regelmatig is er ook sprake van ad hoc samenwerking bij een evenement dat
aansluit bij gebeurtenissen elders in Hengelo of de maatschappij.
Voor die éénmalige samenwerkingen, zie het jaar- en folderoverzicht in ons archief.

Schouwburg Hengelo

 
De Schouwburg Hengelo (sinds 1-1-1866 !) biedt een aantrekkelijke programmering van voorstellingen en concerten in de genres: cabaret, dans, jeugd/familie, klassiek, musical, muziek, opera, show en toneel.
Als rechtspersoon zijn kleine filmtheaters meest onafhankelijk maar vele zijn gevestigd in en afhankelijk van een theater voor podiumkunsten. Zo ook heeft de Filmliga/Filmhuis Hengelo geen eigen huisvesting en is afhankelijk van de Schouwburg Hengelo. Schouwburg Hengelo heeft een kleinere, maar goed geoutilleerde zaal, de Asitozaal, speciaal voor filmvertoningen. Deze zaal staat op vaste dagen ter beschikking staat van het Filmhuis. Op andere dagen kan de schouwburg er zelf films vertonen, vaak in samenwerking met andere lokale organisaties (zoals bijvoorbeeld Museum Hengelo). Zaken als beheer, financiën en subsidiëring liggen bij de schouwburg, zodat kaartjesverkoop, prijzen, gebruik van de zaal of techniek een kwestie van afspraken zijn en van goede samenwerking. Zo loopt Filmhuis Hengelo weinig risico met het gebruik van vrijwilligers en van een zaal van de schouwburg en kunt u genieten van ons gevarieerd filmaanbod.

--

 
 
De Stichting Schouwburg Hengelo heeft vier doelstellingen, waaronder: (3.) het bieden van een podium voor art-house films. De Stichting Schouwburg Hengelo krijgt voor het realiseren van haar doelstellingen jaarlijks een subsidie van ca € 1.200.000,- van de Gemeente Hengelo. Daarnaast heeft de schouwburg nog vele andere sponsors. (De overige inkomsten (€ 1.800.000,-) komen uit de opbrengst van kaartverkoop en de horeca- en verhuur-activiteiten.) Voor de invulling van de boven genoemde doelstelling werkt de schouwburg nauw samen met de Stichting Filmliga Hengelo. (bron)
Per 1 juli 2021 is de gemeente Hengelo eigenaar van het gebouw van de schouwburg. Hengelo koopt het gebouw voor drie miljoen euro en verhuurt het daarna weer aan het theater. De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor het onderhoud.

 
Voorheen:

 
 
In augustus 2017 is de naam gewijzigd van Rabotheater naar de nieuwe naam Schouwburg Hengelo.
 

Schouwburgcafé The Green Room.

Noakuier’n in het café.

The Green Room is het café-restaurant in de Schouwburg Hengelo. Najaar 2019 start een cateringbedrijf met de exploitatie van dit café-restaurant, maar de covid-19 crisis gooit al snel roet in het eten. Noodgedwongen neemt de schouwburg in juli 2020 de exploitatie van The Green Room (met handhaving van de naam) zelf ter hand.

 
De ontmoeting tussen filmliefhebbers is een van de doelstellingen van Filmhuis Hengelo. Daarom is bij onze prijzen een drankje naar keuze (wijn, bier, fris, koffie of thee) inbegrepen. Het drankje serveren wij meestal in het café-restaurant van de schouwburg: The Green Room.

Italiaanse lunch in het schouwburgcafé 2022
Italiaanse lunch in het schouwburgcafé tijdens onze Italiaanse Dag in 2022

Zowel de bediening als de keuken zijn in handen van de medewerkers van de JP van den Bent Stichting. Deze stichting helpt mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, zodat zij volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. De stichting doet dit onder andere door geschikte werkplekken aan te bieden.
De openingstijden van The Green Room zijn verder overdag (maandag t/m vrijdag) van 10 tot 16 uur, op zaterdag van 12 tot 16 uur. Dus kom ook eens langs voor een heerlijke lunch of een high-tea!

 
Voorheen:

 
 
Sinds 2013 tot de zomer van 2019 was Brasserie So Nice het café-restaurant in de Schouwburg Hengelo, waar wij altijd heel plezierig mee samen hebben gewerkt.
Daarna vond de Brasserie een nieuw thuis bij de Twentsche Golfclub op het Landgoed Twickel.

Overijssels Filmfestival (2016 - 2019)

 
Het jaarlijks Overijssels Filmfestival OFF heeft als ondertitel Poort naar Europa.

Het Filmkenniscentrum organiseert het OFF samen met het Overijssels Filmhuis Overleg.

Het festival is kleinschalig en de Overijsselse filmhuizen organiseren het gezamenlijk.
De Overijsselse filmtheaters vertonen dan verspreid over de provincie actuele Europese films en premières.
Deze samenwerking is uniek voor Nederland.
De Overijsselse filmhuizen vormen zo tijdelijk één groot podium dat centraal bespeeld wordt.
Het betekent een meer en gevarieerder aanbod, tot in de kleinste filmhuizen.

Filmhuis Hengelo participeerde in het OFF in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.
De jubileumeditie van 2020 en ook de editie van het daaropvolgende jaar 2021 zijn afgelast als gevolg van de coronacrisis.

Metropool Hengelo (2010 - 2019)

 
Metropool is een pop- en cultureel podium in het centrum van Hengelo met wekelijks diverse optredens op cultureel en muzikaal gebied. 
Van 2010 tot 2019 was Music&Movies een samenwerkingsverband van Metropool Poppodia van Twente met Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo.

Music&Movies is vanaf 2019 een samenwerkingsverband van Metropool Poppodia van Twente met Filmhuis Hengelo plus Concordia Enschede plus ArtEZ Enschede. De organisatorische rol van Filmhuis Hengelo van de jaren 2010 - 2019 is in 2019 overgedragen aan Concordia. Filmhuis Hengelo verzorgt nu de vrijwilligers aan de deur.

Bibliotheek Hengelo (2011 - 2018)

 
De Bibliotheek Hengelo is dé plek voor: boeken, cursussen, taalondersteuning, cultuur, een kop koffie en veel meer! Laat u verrassen en inspireren.

In de jaren van 2011 tot 2018 hebben het FIlmhuis en de Bibliotheek Hengelo diverse malen lezingen in de bibliotheek verzorgd die aansloten bij een filmvertoning in het Filmhuis van een verfilmd boek: onze zgn. 'Boek+Film'-films.

 

 
2019: Bibliotheek Hengelo bestaat 100 jaar. 100 jaar! Dat betekent dat het een hele eeuw geleden is, dat de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in Hengelo is opgericht. Dat vieren we de hele maand september. Filmhuis Hengelo viert mee met een stand in de bibliotheek en een filmquiz.

 

Artikel 1 Overijssel (2016 - 2017)

 
Artikel 1 Overijssel adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Daarbij is de Algemene Wet Gelijke Behandeling het uitgangspunt. Daarnaast houdt Artikel 1 Overijssel zich bezig met voorlichting en het uitvoeren van projecten met als doelstelling het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving.
Ter gelegenheid van Mentholweek in Hengelo in 2016 vertoont het Filmhuis in samenwerking met Artikel 1 Overijssel de film Menthol, een neger in Hengelo.
Ter gelegenheid van Coming Out Day in 2017 vertoont het Filmhuis in samenwerking met Artikel 1 Overijssel drie films.

 

Stichting Cinementaal (2006 - 2014)

 
Drie organisaties in Twente (Concordia, Mediant en de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen Twente) hebben in 2002 de Stichting Cinementaal opgericht. Cinementaal wil de mogelijkheden van speelfilms en documentaires op het terrein van de gezondheidszorg onder de aandacht van een breed publiek brengen. Cinementaal richt zich daarbij op filmliefhebbers die - al dan niet beroepshalve - geïnteresseerd zijn de geestelijke gezondheid. De speelfilms bieden vaak meer dan alleen ontspanning. Ze kunnen tot (na)denken aanzetten, een andere kijk op verschijnselen geven, of je emotioneel raken. 
In samenwerking met de Stichting Cinementaal zijn bij Filmliga / Filmhuis Hengelo bij films met een psychologische, psychiatrische of filosofische inhoud, vaak ingeleid door ter zake kundigen (psychiater, psycholoog of (psycho)therapeut). Naderhand is er gelegenheid voor discussie en vragen. Dit gebeurde vaak twee maal per seizoen in de seizoenen 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014.

 

Amnesty International (2004 - 2013)

 
Filmliga / Filmhuis Hengelo heeft in het verleden herhaaldelijk films vertoond in samenwerking met de Groep Hengelo van Amnesty International.
Zo is 4 juni 2004 (toen vierde de afdeling Hengelo van Amnesty International haar 20-jarig jubileum met een schrijfmarathon) in samenwerking met Amnesty door de Filmliga voorafgaand aan de schrijfmarathon de film In this world vertoond.
Verder, in het kader van de Dag van de Mensenrechten op 10 december, jaarlijks in december in de jaren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.
 

Stichting Film|Spiegel (2000 - 2005)

 
Stichting Film|spiegel (opgericht in 1999) presenteert sinds 2000 het festival De ontdekking van de buren.  Dit is een Europees samenwerkingsverband. Bij dit Euregionaal programma zijn ook vele andere Nederlandse en Duitse filmhuizen betrokken. 
Het doel van de stichting is om doeltreffende structuren te ontwikkelen om grensoverschrijdende filmactiviteiten te bevorderen, het kunstzinnige en creatieve filmmilieu te presenteren en nieuwe vertoningplekken te ontwikkelen.
De Ontdekking van de Buren biedt een programma dat bestaat uit Duitse films die in filmhuizen in verschillende steden in Nederland worden vertoond, en vice versa Nederlandse films die in Duitse filmhuizen worden gedraaid. De Filmliga Hengelo vertoonde in dit kader Duitse films in de jaren 2000, 2003, 2004 en 2005.

 

CREA, Centrum voor kunsteducatie (1995 - 1997, 2004)

 
CREA, het centrum voor kunsteducatie (sinds 2017 opgegaan in Oyfo), biedt diverse traditionele kunstcursussen, zoals tekenen, schilderen, fotografie, boetseren, beeldhouwen,boetseren, glas bewerken en sieraden maken. Daarnaast zijn er veel eigentijdse cursussen, zoals bijv. beeldbewerking op de computer, filmen, gamedesign, 3d- en laserprinting. Ook herbergt CREA een ballet- en dansschool. Onze cursussen zijn voor alle leeftijden.
In het midden van de jaren negentig, 1995, 1996 en 1997, verzorgt CREA een zes lezingen bij diverse films. In 2004 organiseren de Filmliga en CREA gezamenlijk een Dag van de Duitse Film.