Privacyverklaring

Filmhuis Hengelo is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Als je vragen hebt over onderstaande, kun je contact met ons opnemen via info@filmhuishengelo.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Filmhuis Hengelo biedt een aantal diensten aan.
Hieronder beschrijven we per dienst welke gegevens we van je vastleggen:

 • Je bezoekt onze website: ip-adres, apparaatgegevens en bezoekgegevens.
 • Je ontvangt onze nieuwsbrief: e-mail adres, naam, leesgegevens.
 • Je koopt een kaartje: dit doe je via Schouwburg Hengelo, die een eigen privacybeleid heeft.
 • Je bent filmpashouder van filmhuis Hengelo: naw-gegevens, m/v, e-mailadres, telefoonnummers. Als je een incassomachtiging aan ons hebt afgegeven, bewaren we ook je bankgegevens.
 • Je belt of e-mailt ons: naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we deze persoonsgegevens?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden:

 • Het verbeteren van onze website en onze dienstverlening. Grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Het toezenden van de nieuwsbrief met het programma. Het verbeteren van deze nieuwsbrief. Grondslag: toestemming.
 • Het toesturen van je kaartje en het telefonisch contact opnemen in geval van calamiteiten. Grondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Het vaststellen van de identiteit van de filmpashouder, het toesturen van papieren marketing-uitingen, het telefonisch contact opnemen. Het kunnen incasseren van de filmpasbijdrage. Grondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Het beantwoorden van je telefoongesprek of e-mail. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Hoe worden mijn gegevens bewaard en wie heeft toegang tot mijn gegevens?

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
Filmhuis Hengelo deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting of
 • als je ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Filmhuis Hengelo neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het vermoeden hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@filmhuishengelo.nl.

Cookies

Filmhuis Hengelo maakt gebruik van cookies om de website goed te laten werken.

Bewaartermijnen

 • Serverlogs worden tot maximaal drie maanden bewaard.
 • Je gegevens worden verwijderd op het moment dat je je afmeldt voor de nieuwsbrief door middel van de afmeld-link in de nieuwsbrief.
 • Indien een filmpas langer dan een jaar niet geldig is, worden de persoonsgegevens van deze filmpashouder verwijderd.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@filmhuishengelo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door jou is gedaan, kunnen we je enkele vragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Geldigheid van deze privacyverklaring

Op de website van filmhuis Hengelo vind je altijd de actuele privacyverklaring, let hiervoor op de datum onderaan deze verklaring.

Klacht indienen

Als je vindt dat filmhuis Hengelo niet goed omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zie voor meer informatie: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens:

Filmhuis Hengelo
Beursstraat 44
7551 HV Hengelo
info@filmhuishengelo.nl

Hengelo, oktober 2020