Filmhuis Hengelo: toelichting op programma ontwikkeling

1990 - heden

 
Filmliga's
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn veel stedelijke filmliga's opgericht. Daarbij kwamen eensgezinde leden samen om culturele films te beleven. De essentie van film was volgens de filmliga's de filmkunst zelf. In plaats van mainstream commerciële Hollywoodproducties vertoonde men niet-commerciële culturele films.

Filmhuizen
Sinds begin jaren zeventig zijn daarnaast steeds meer filmhuizen opgericht. De belangrijkste reden hiervoor was de wens om kwaliteitsfilms te zien die bioscopen niet of minder in de buurt vertonen.

Een deel van de al oudere filmliga’s transformeerde later tot filmhuis.

 
In Hengelo vond een zelfde ontwikkeling van het alternatieve filmcircuit plaats.
Alleen veertig jaar later.

Filmliga Hengelo
De lokale Filmliga Hengelo is opgericht in 1990. De Filmliga Hengelo verwoordde het doel als: De Filmliga Hengelo wil de culturele, maatschappelijke en historische aspecten van het medium film zo ruim mogelijk aandacht verschaffen.

Filmhuis Hengelo
De Filmliga Hengelo transformeerde tot en veranderde in naam in 2011 tot Filmhuis Hengelo. Filmhuis Hengelo heeft tot doel: Filmhuis Hengelo vertoont films voor zowel jeugd als volwassenen, in een culturele, maatschappelijke en artistieke context; films die nergens anders een podium hebben in Hengelo.Filmhuis Hengelo wil actief en zichtbaar bijdragen aan het culturele klimaat in Hengelo, zoekt daarbij samenwerking met andere culturele en maatschappelijke organisaties en probeert flexibel in te spelen op de actualiteit. Filmhuis krijgt zijn unieke karakter door een persoonlijke benadering voor, tijdens en na de film, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen in een inspirerende omgeving en een filmbezoek meer is dan alleen maar naar een film kijken.

 
Programma filmliga's
Bij filmliga's staat vooral de film centraal. Het draait om de filmkunst en om de sociale, maatschappelijke, economische en culturele context. Maatschappelijk, politiek en cultureel betrokken mensen geven de organisaties en de programmering een wat geëngageerde signatuur.

Programma filmhuizen
Bij filmhuizen daarentegen staan de klant en het bedrijf meer centraal. Het draait meer en meer om de beleving en het vermaak. Aanvankelijk treedt daarbij steeds meer de ontmoeting tussen de klanten naar voren. Niet in het minst speelt ook een rendabele bedrijfsvoering een grote rol. In de filmhuizen krijgen meer pragmatisch en bedrijfsgerichte mensen de overhand. Het zijn immers de hoogtijdagen van de markteconomie.

De nieuwe tijd: Filmthuis?
Inmiddels lijkt er een nieuwe tijd te groeien waarin mensen alles (kunnen) doen zonder elkaar direct te hoeven ontmoeten. Tientallen grotere filmhuizen elders in het land verkopen in 2020 al on-line filmhuisfilms via streaming media. De moderne liefhebber van filmhuisfilms hoeft niet meer naar het filmhuis, die bekijkt de films thuis wel op de telefoon, laptop, pc of tablet.
The times they are a-changin' - again.

 
Veranderingen in Hengelo
De veranderingen uiten zich ook in filmkeuzes en samenwerkingsverbanden - zo ook bij Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo. De progressieve signatuur vervaagt wat. De verankering in de lokale samenleving verschuift wat meer naar de achtergrond.

  • Zo zijn bij de Filmliga Hengelo de filmklassiekers vaak ingebed in een retrospectief over een overleden regisseur of actrice, met een lezing over de context daarvan.
    Bij het Filmhuis Hengelo zijn de filmklassiekers een onsamenhangende, maar daarentegen juist weer meer diverse selectie van klassieke films.
  • De jaarlijkse themadag van de Filmliga over een geëngageerd onderwerp verdwijnt na enige tijd bij het Filmhuis.
  • Meer geëngageerde en langdurige loklale samenwerkingsverbanden van de Filmliga met bijvoorbeeld CREA, Cinementaal en Amnesty International verdwijnen bij het Filmhuis een voor een. (Wel blijft natuurlijk de zakelijke lokale samenwerking met de Schouwburg en het schouwburgcafé.)
  • Familiefilms worden een nieuw vast aanbod in de schoolvakanties.
  • Het Filmhuis stimuleert 'ontmoeting tussen klanten' met een verplichte betaling voor een consumptie in het schouwburgcafé bij aanschaf van een filmkaartje.
  • Bij nieuwe activiteiten speelt het element van zelfpromotie van het Filmhuis meer mee, bijvoorbeeld: de jaarlijkse buitenfilm, deelname aan festivals en aan een mode-spektakel.