Filmliga Hengelo / Filmhuis Hengelo: de eerste dertig jaar

1990 - 2020

 
De Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo groeit in grote lijnen gedurende de eerste drie decennia van zijn bestaan.

Bovengenoemde groei vindt plaats bij een min of meer gelijkblijvend aantal inwoners van Hengelo. Het aantal inwoners schommelt in die periode rond de 81.000 inwoners. Men verwacht dat voor ons vierde decennium het aantal inwoners van Hengelo wél zal groeien.

Wat betreft aantal inwoners is Hengelo de 39ste stad van Nederland. Maar op basis van het aantal bezoekers aan bioscopen en filmtheaters komt Hengelo nog niet eens voor in de top 50 (bron: Jaarverslag NVBF 2019).

Bovengenoemde groeitrend is overigens min of meer in overeenstemming met de landelijke groeitrend bij filmhuizen, het gaat niet slechter en ook niet beter dan elders. Op basis hiervan, plus de verwachte groei van Hengelo plus de toenemende vergrijzing de bevolking, is er misschien ruimte voor doorgaande groei bij Filmhuis Hengelo?

De eerste elf seizoenen vanaf 1990 is er een lichte groei bij de Filmliga. Het aantal voorstellingen blijft echter nog laag: meestal 2 of 3 voorstellingen per maand per seizoen.

Na de vernieuwde huisvesting in 2001 volgen twee decennia van (niet altijd gelijkmatige) groei. Wij beginnen dan met twee voorstellingen per week per seizoen. Van het twaalfde tot twintigste seizoen volgt dan een verdriedubbeling naar zes voorstellingen per week per seizoen (vier avonden en twee middagen), ofwel van 70 naar 232 voorstellingen per seizoen.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal filmvoorstellingen over de jaren: zie hier het overzicht.

De toename van het aantal voorstellingen verdeelt de Filmliga over:

  • een groei van het aantal filmtitels per seizoen, en
  • een toename van het aantal draaidagen per filmtitel per seizoen.

 

De eerste elf seizoenen vanaf 1990 voert de Filmliga aanvankelijk het aantal filmtitels geleidelijk op. Dit door in méér weken films te gaan vertonen. De laatste seizoenen in die periode echter daalt het aantal vertoonde filmtitels weer vanwege problemen met de huisvesting.

Na de vernieuwde huisvesting in 2001 volgen twee decennia van (in grote lijnen) geleidelijke groei.
De bovengenoemde toename van het aantal filmvoorstellingen vertaalt zich niet een-op-een in een toename van het aantal filmtitels. Dit komt omdat wij niet alleen méér films vertonen, maar ook steeds meer films meerdere keren vertonen.
Van het twaalfde tot dertigste seizoen verdubbelt het aantal filmtitels (ruim) van 35 naar 73 filmtitels per seizoen.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal filmtitels over de jaren: zie hier het overzicht.

 

De eerste elf seizoenen vanaf 1990 blijft het aantal draaidagen per filmtitel stabiel op 1.

Na de vernieuwde huisvesting in 2001 volgen twee decennia van toename van het aantal draaidagen. De toename is schoksgewijs, gekoppeld aan de toevoegingen van extra draaimomenten (avonden en middagen). Zoals genoemd verdubbelt in die periode het aantal filmtitels terwijl het aantal voorstellingen verdriedubbelt.

Wij zien dan ook dat in het twaalfde seizoen het aantal draaidagen per film per seizoen verdubbelt van 1 naar 2. Om vervolgens tot het dertigste seizoen geleidelijk aan door te stijgen van 2 naar 3,1 draaidagen per filmtitel per seizoen.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal draaidagen over de jaren: zie hier het overzicht.

 

Vanaf het veertiende seizoen zijn de bezoekers op consistente manier geteld.

Van ons veertiende tot drieëntwintigste seizoen schommelt het aantal bezoekers vrij stabiel rond een gemiddelde 4295 bezoekers per seizoen.
Omdat de Fimliga al vanaf het twaalfde seizoen over die periode een infrastuctuur opbouwt met aanmerkelijke toenames van voorstellingen, filmtitels en draaidagen/filmtitel, is het zeker teleurstellend dat het aantal bezoekers niet mee stijgt.

Van het vierentwintigste tot dertigste seizoen daarentegen gaat het gas er op. Het aantal volwassen bezoekers bij het Filmhuis neemt snel toe met gemiddeld 278 per seizoen. Daarmee wint het Filmhuis in die zeven seizoenen ongeveer 43% aan volwassen bezoekers!

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal bezoekers over de jaren: zie hier het overzicht.

 

Vanaf het veertiende seizoen zijn de filmpashouders op consistente manier geteld.

Van ons veertiende tot drieëntwintigste seizoen daalt het aantal filmpashouders met circa 20%.
Omdat de Fimliga al vanaf het twaalfde seizoen over die periode een infrastuctuur opbouwt met een aanmerkelijke toename van voorstellingen, filmtitels en draaidagen/filmtitel, is het uitermate teleurstellend dat het aantal vaste klanten / filmpashouders daarentegen sterk daalt.

In het vierentwintigste seizoen keert het tij. De volgende tien jaar  wint het Filmhuis in tien jaar tijd ongeveer 40% aan vaste klanten / filmpashouders.

Voor de details van de ontwikkeling van het aantal filmpashouders over de jaren: zie hier het overzicht.