Filmhuis Hengelo: toelichting op de groei

1990 - heden

 
De Filmliga Hengelo, respectievelijk het Filmhuis Hengelo groeit in 30 jaar bijna jaarlijks (1990 tot 2020).
De groei betreft zowel het aantal vertoonde filmtitels en het aantal vertoningen.
Het aantal filmtitels groeit van 16 in het eerste jaar naar 82 in 2019-2020. Dat is een gemiddelde groei met 2 titels per jaar.
Het jaarlijks aantal vertoningen groeit in diezelfde periode van 16 naar 243 vertoningen per jaar. Dat is een gemiddelde groei met 7,5 vertoningen per jaar.

Wat betreft aantal inwoners is Hengelo de 39ste stad van Nederland. Maar op basis van het aantal bezoekers aan bioscopen en filmtheaters komt Hengelo nog niet eens voor in de top 50 (bron: Jaarverslag NVBF 2019). Op basis daarvan kun je de verwachting uitspreken dat er nog ruimte zou kunnen zijn voor verdere groei.

 
Bovengenoemde groei betreft deels een gestage continue groei, maar ook deels een schoksgewijze groei.
Vier jaren: 2001, 2008, 2015 en 2018, zijn de trendbrekers die de aantallen steeds op een aanmerkelijk hoger niveau brengen:

 • Een belangrijk moment is de verhuizing naar het nieuwe Rabotheater in 2001.
  Hierdoor krijgt de Filmliga meer mogelijkheden:

  1. Het aantal draaidagen verdubbelt van één naar twéé per week.
  2. Het aantal filmtitels stijgt van 25 naar 35.
  3. In plaats van één vertoning per filmtitel, komen er twee vertoningen per filmtitel.

  In de periode 2001-2008 stijgt het aantal titels en vertoningen geleidelijk, omdat de Filmliga steeds meer woensdagen als derde draaidag in de week toegevoegt. (En in september 2006 sluit de enige Hengelose bioscoop, Utopolis - Cinema Hengelo, de deuren.).

 • In 2008 vervolgens voegt de Filmliga een vierde draaidag aan het weekprogramma. Van bijna 3 draaidagen per week gaat de FIlmliga naar bijna 4 draaidagen per week (woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag). De Filmliga kan daarmee doorgroeien. Het aantal keren dat een filmtitel wordt vertoond stijgt van gemiddeld 2 naar gemiddeld 2,5 vertoningen per filmtitel. Aanvullend voegt het Filmhuis per november 2012 nog één extra matineevoorstelling toe op de derde vrijdag van de maand. (Dit alles ondanks dat in 2009 de bioscoop Cinema Hengelo weer opent met 5 doeken en 834 zitplaatsen tegenover ons filmhuis met 1 doek en 88 zitplaatsen.)
 • In seizoen 2015 is een beperkt aantal zondagen toegevoegd aan de matineevoorstellingen. In voorgaande jaren vonden die alleen op vrijdagen plaats. Daarmee groeit het Filmhuis verder door.
 • En vervolgens in seizoen 2018 voegt het Filmhuis de zondagmiddag als reguliere vijfde draaidag toe aan het programma. Het aantal filmtitels stijgt niet verder, maar wel groeit het aantal vertoningen per filmtitel naar gemiddeld 3 maal per filmtitel.

 

Opmerkelijk:

 • Opvallend is dat de financiële wereldcrisis van 2007 - 2011 de groeitrend bij de Filmliga Hengelo niet onderbreekt.
 • Van de digitalisering van de projectie bij bioscopen en filmhuizen in heel Nederland in 2012 verwachtte men dat mogelijk hierdoor het aanbod van films zich zou verbreden (er kunnen meer kopiën van dezelfde film op verschillende plaatsen draaien) en dat het aantal voorstellingen per zaal zal stijgen. Dit vond plaats bij cinema's die beschikken over meerdere zalen.
  Bij Filmhuis Hengelo gebeurde in de eerste jaren na 2012 echter niet. Groei is hier niet afhankelijk van digitalisering, maar zette pas weer in na verhoging van het aantal draaidagen.
 • De eerste echte deuk in de groeitrend vindt pas plaats bij de coronacrisis in 2020. In seizoen 2020 beëindigt Filmhuis Hengelo noodgedwongen vroegtijdig het seizoen met het annuleren van maar liefst 67 voorstellingen van 24 films.

 
Bovengenoemde groei van 2000 tot 2020 vindt plaats bij een min of meer gelijkblijvend aantal inwoners van Hengelo. Het aantal inwoners schommelt in die periode rond de 81.000 inwoners.
Bij gelijkblijvende bevolkingsomvang en gelijkblijvende zaalcapaciteit, groeit het draagvlak voor de Filmliga / het Filmhuis gedurende die 20 jaar continue:

 • door uitbreiding van het filmtitels dat het Filmhuis aanbiedt;
 • en méér nog door uitbreiding van het aantal dagen waarop filmvoorstellingen zijn gegeven;
 • door steeds toenemende zichtbaarheid van Filmliga/Filmhuis in Hengelo door het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Meer voorstellingen en filmtitels trekken ook meer bezoekers aan.
Deze groei bij Filmliga / Filmhuis Hengelo is overigens min of meer in overeenstemming met de landelijke groeitrend bij filmhuizen, het gaat niet slechter en ook niet beter dan elders.